Mijn kindercoaching

thumbnail_LOGO Mijn KC - FC

Werkwijze

Traject

Oplossingsgericht
Mijn werkwijze als kindercoach is oplossingsgericht, de focus ligt dus niet op problemen maar op mogelijkheden. Zoals het opdoen van inzichten in kwaliteiten, talenten ontwikkelen en het versterken van de mogelijkheden. Ik zal daarbij gebruik maken van verschillende methodieken en werkwijze. Ieder kind en iedere hulpvraag is anders, en heeft een passende op maat aanpak nodig. Spellen of activiteiten met betrekking tot gevoelens, kwaliteiten, complimenten, mindset, gedachten, weerbaarheid, samenwerken, vriendschap, kritiek, vertrouwen, ademhaling en mindfulness zal ik daarbij inzetten

Kennismaking
Voor dat we het traject starten zullen we kennismaken, dit kan telefonisch maar ook in mijn praktijkruimte. Tijdens deze kennismaking zullen we samen bespreken of  Mijn Kindercoaching passend is voor de hulpvraag en behoeftes. 

Intake
Wanneer er uit het kennismakingsgesprek blijkt dat de hulp van Mijn Kindercoaching passend is, zullen we een intake gesprek hebben. Hierbij is ook het kind of de tiener aanwezig. Vaak kan dit aansluitend na de kennismaking, er hoeft dan dus geen aparte afspraak daarvoor worden gemaakt. Tijdens de intake zullen we dieper ingaan op de hulpvraag en zal er aan de hand van een intakeformulier en jullie informatie doelen worden opgesteld. Aan de hand van het intakegesprek geven we dus het vervolgtraject vorm. 

Het traject
Tijdens de intake hebben we besproken hoe het traject er uit zal zien. Er zal wekelijks, of 1 keer in de twee weken, een sessie gepland staan. Een sessie eindigt met ouders/verzorgers, zodat het kind of de tiener samen met de coach een terugkoppeling kan geven van de sessie. Er is een wachtruimte in mijn praktijk.

Sessie

Tarieven

Sessies
In minimaal 5 sessies zal ik samen met het kind ontdekken wat er onderliggend speelt en wat het kind nodig heeft om weer verder op pad te kunnen.

Een traject zal gemiddeld 6 a 7 sessies zijn.  Na 5 sessies zullen we een evaluatie inplannen. Tijdens deze evaluatie bespreken we hoe de afgelopen weken zijn gegaan en of de hulp passend is. Aan de hand van deze evaluatie bekijken we samen of het traject afgerond kan worden of dat er meer nodig is. Dit kan zijn het verlengen van de coaching, maar eventueel ook een doorverwijzing voor andere vervolg hulp. De sessies met het kind zijn vertrouwelijk, ik vertel ouders/verzorgers alleen dat gene waar zij mij toestemming voor geven.

Tarieven

Het intake gesprek is gratis. 
Een coachsessie bedraagt € 69,00 (p/uur) incl. BTW.
Voor alle gesprekken, observaties of verslaglegging geldt het uurtarief van € 69,00 incl. BTW

magnifying glass, quality, paper-633057.jpg